Aj štúdium má svoje opodstatnenie

Voľný čas

Štúdium je dôležitá vec a v živote každého človeka zohráva niekoľko funkcií. Základnou zostáva, že po jeho skončení si môžeme vyberať svoje budúce povolanie podľa príslušného odboru a stupňa vzdelania.

Aj štúdium má svoje opodstatnenie
Aj štúdium má svoje opodstatnenie

Prepojenie s praxou
Teória a prax sú dve odlišné veci, na ktoré príde postupom času asi každý. Záleží to aj od povahy a schopností človeka, ktoré mu boli dané do genetickej výbavy. Niekto sa vie prebíjať životom veľmi jednoducho a iný potrebuje na adaptáciu viac času. V živote nejde všetko hneď a naraz. Je to ako so skladaním náročnejších puzzle 5000. Než človek nájde ten správny dielik môže ubehnúť veľmi veľa času a s jedným zasa nevytvorí celkový obraz. Snaha a trpezlivosť sú tu viac než vítané.

Práca s informáciami
Teoretická príprava na vysokých školách sa v určitých situáciách snaží prepojiť tieto dve veci aspoň v príkladných ukážkach a niekedy aj odbornou praxou v konkrétnych podnikoch.
Písanie seminárnych prác učí študentov schopnostiam pracovať s dostupnými informáciami a literatúrou. Spolu s tým je potrebné rozumieť jednotlivým problematikám a vyznať sa v aktuálnom dianí.

Študent, ktorý pravidelne venuje čas zvyšovaniu svojho ľudského kapitálu, má väčšie predpoklady pre uplatnenie sa vo vyšších pozíciách. Samozrejme, že niekedy je to zhoda náhod a človeku nestačí len dobré vzdelanie. Zavŕšenie úsilia vypracovaním bakalárskej práce je v mnohých prípadoch len polovica cesty.

Ľudia si často krát vedia povedať, že titul im je na nič a diplom moc nepomôže. Vyskúšajte si absolvovať niekoľko pohovorov vo viacerých spoločnostiach a možno názor zmeníte.
Každopádne je to dobrý základ a pevná konštrukcia, ktorá vám do budúcna umožní vybudovať kvalitnú stavbu.

Text a foto: PR