Doprajte deťom to, po čom túžia

Voľný čas

Hovorí sa, že deti sú naša budúcnosť, no táto budúcnosť do istej miery závisí aj na dospelých, ktorí sa starajú o ich výchovu. Mali by sme dbať na vývoj detí, pretože počas tohto obdobia sa utvárajú všetky dôležité osobnostné črty a vlastnosti, ktoré ich budú charakterizovať v dospelosti.

Doprajte deťom to, po čom túžia
Doprajte deťom to, po čom túžia

Mozog sa vyvíja do 7 rokov
Deti sa celý svoj detský život učia formou poznania, zážitkov a skúseností. Viete, že sa základné funkcie ľudského mozgu vyvíjajú do veku siedmich rokov. Najlepším spôsobom, ako sa postarať o jeho optimálny rast je hra. Pre deti je to najbežnejší spôsob spoznávania svojho okolia, funkcie jednotlivých vecí a všetkých dôležitých detailov. Preto by ste mali na začiatku vyberať hračky podľa ich veku a záujmov. Ovplyvníte tak ich dôležité funkcie.

Podporte ich zdravé funkcie hrou
Rodičia (a predovšetkým učitelia v školách a škôlkach) by mali viesť deti k tomu, aby premýšľali. Premýšľanie totiž naštartuje celý zložitý proces, pri ktorom musia spolupracovať rôzne časti mozgu. Čím väčšia časť mozgu je funkčná a čím je viac integrovaná, tým lepšie sa človek dokáže vysporiadať so stresmi, má viac záujmov, viac toho zvládne a zároveň si posilní pamäťovú kapacitu.

Hračka je najlepší spôsob
Tomuto účelu sú prispôsobené aj dnešné moderné hračky pre dievčatá aj chlapcov. Bez rozdielu na pohlavie sa postarajú o všetky dôležité funkcie mozgu. Pokiaľ im kúpite novú hračku, nútite ich premýšľať nad spôsobom jej využitia. Neskôr sa samozrejme z hračiek prechádza dieťa na zložitejšie postupy, ale pokiaľ je to možné, je dobré, ak sa dieťa rozmaznáva kreatívnym spôsobom. Nezabúdajte na svoje povinnosti voči svojim deťom, určite vám to v dospelosti vrátia svojou láskou.

Text a foto: PR