Túžba po intímnostiach? S partnerom aj náhodnou známosťou

Sex a vzťahy

Ak vychádzame z reálnych čísel, prídeme k prekvapivému výsledku – nie každý človek musí mať nevyhnutne sexuálne túžby, ako by sme očakávali. Približne 0,4% mužov a 3% žien nepotrebujú fyzické splynutie dvoch tiel, inými slovami – sú frigidní, citovo chladní.

Túžba po intímnostiach? S partnerom aj náhodnou známosťou
Túžba po intímnostiach? S partnerom aj náhodnou známosťou (Foto: unsplash.com)

Vzhľadom na sexuálnu orientáciu jedinca sa homosexualita odhaduje na 15%, v závislosti od veku, spoločenského postavenia, dosiahnutého vzdelania alebo sociálneho statusu.